28. redovita godišnja skupština

Izvještaj sa 28. godišnje skupštine Filatelističkog kluba Zagreb objavljen je u časopisu "Filatelija" broj 2 iz 1965 godine (donosimo originalni tekst uz tek nekoliko pravopisnih ispravaka - u galeriji je izvorni izgled teksta iz časopisa)

 

Filatelistički klub »Zagreb« održao je svoju 28. redovitu godišnju skupštinu dana 3. ožujka 1965.

U prisutnosti predsjednika Filatelističkog saveza Hrvatske druga Baneka, tajnika Filatelističkog saveza Hrvatske drugarice Fabry, urednika »Filatelije« Ercegovića, predstavnika zagrebačkih filatelističkih organizacija, te gostiju i brojnog članstva, predsjednik kluba dr. Sergej Forenbacher podnio je skupštini iscrpan izvještaj o radu Kluba u protekloj godini.

Osvajanje prvog mjesta na rang-listi najboljih filatelističkih organizacija Jugoslavije za 1963. godinu stavilo je Upravni odbor pred nezavidan zadatak, da i u protekloj godini održi kvantitetu i kvalitetu rada na postignutoj razini. Stoga su svi napori Upravnog odbora bili usmjereni na postizanje što boljih rezultata na polju filatelističkih izložbi, rada s omladinom, izdavačke djelatnosti, povećanja broja članstva, kao i ostalih djelatnosti. Tako je u prosincu 1964. priređena izvanredno uspjela i naročito zapažena filatelistička izložba povodom 90-godišnjice planinarstva u Hrvatskoj, dok su članovi kluba individualno, a članovi omladinske i pionirske sekcije individualno i grupno sudjelovali na brojnim izložbama u zemlji inozemstvu. Rad s omladinom nije međutim dao zadovoljavajuće rezultate zbog angažiranosti Upravnog odbora na raznim drugim poslovima. Izdavačka djelatnost je bila vrlo obilna, te je klub tokom godine izdao 13 spomen-omotnica sa 11 prigodnih žigova. Akcija za povećanje broja članova bila je uspješna, pa je broj članova prema 1963. godini porastao za 15%. Od ostalih aktivnosti bio je zapažen servis omotnica, služba zamjene maraka, izdavanje klupskog biltena, te dva uspjela stručna predavanja i to jedno o izložbi »Philatec« u Parizu, a drugo o zanimljivostima iz povijesti poštanskih maraka. Suradnja u »Filateliji« bila je također zadovoljavajuća, premda je nešto zaostala za onom iz prethodne godine. Također je sređena i povećana klupska zbirka maraka.

Izvještaje su zatim podnijeli blagajnik Gervais i predsjednik Nadzornog odbora dr. Jambrišak.

Predsjednik Filatelističkog saveza Hrvatske drug Banek obavijestio je zatim skupštinare, da je FK »Zagreb« i u 1964. godini osvojio prvo mjesto među najboljim filatelističkim organizacijama u Hrvatskoj, te je, čestitajući i zaželjevši uspjeh i u budućem radu, predao diplomu Filatelističkog saveza Hrvatske u znak priznanja za rad i postignuti uspjeh.

Nakon što su skupštinu pozdravili predstavnici filatelističkih organizacija, te nakon što je dosadašnjim organima kluba dana razrješnica izabrana je nova Uprava u slijedećem sastavu: Upravni odbor – predsjednik dr. Forenbacher, potpredsjednik ing. Vida, tajnik Lukačić, blagajnik Gervais, čuvar zbirke Zoričić, rukovodilac zamjene maraka Buzina, te odbornici Kratky, Kokić, Kolarić, Šehtel, Lenac i Librić; Nadzorni odbor – dr Jambrišak, Vidić i Šturlan; Časni sud – dr Židovec, dr. Polak, Čulumović i Šafarić.

Skupštini je zatim predložen još plan rada za 1965. godinu, te prijedlog predračuna prihoda i rashoda, nakon čega je skupština završila radom.

galerija

28. redovita godišnja skupština
28. redovita godišnja skupština

 


Vijesti HF