Svjetski dan kuhara

20. listopada 2015. godine u poštanskom uredu 10101 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Svjetski dan kuhara

Autor žiga je Ivan Librić, a izradu žiga sponzorirao je član FK Zagreb Matija Balent

FK Zagreb izradio je prigodnu kovertu (6/2015)

Prigodna koverta; Svjetski dan kuhara I

 

Prigodna koverta; Svjetski dan kuhara II

 

Prigodna koverta; Svjetski dan kuhara III

 

Prigodna koverta; Svjetski dan kuhara IV