General-pukovnik Stjepan Sarkotić

General-pukovnik Stjepan Sarkotić

17. studenog 2015. godine u poštanskom uredu 10101 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

General-pukovnik Stjepan Sarkotić von Lovćen

Autor žiga je Ivan Librić

FK Zagreb izradio je i izdao prigodnu kovertu (8/2015)

Izradu prigodnog žiga i koverte sponzorirao je član FK Zagreb Goran Tkalec

Prigodna koverta; Stjepan Sarkotić

...
Saznajte više

Herman Bollé

Herman Bollé

1. studenog 2015. godine u poštanskom uredu 10000 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Herman Bollé

Autor žiga je Ivan Librić

FK Zagreb izradio je prigodnu kovertu (6/2015)

Prigodna koverta; Hermann Bolle

...
Saznajte više

Svjetski dan kuhara

Svjetski dan kuhara

20. listopada 2015. godine u poštanskom uredu 10101 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Svjetski dan kuhara

Autor žiga je Ivan Librić, a izradu žiga sponzorirao je član FK Zagreb Matija Balent

FK Zagreb izradio je prigodnu kovertu (6/2015)

Prigodna koverta; Svjetski dan kuhara I

 

Prigodna koverta; Svjetski dan kuhara II

 

Prigodna koverta; Svjetski da...</div></div></div><a href=Saznajte više

Judo Cup Dubrovnik 2015

Judo Cup Dubrovnik 2015

16. listopada 2015. godine u poštanskom uredu 20106 Dubrovnik bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Europski judo cup Dubrovnik 2015

Autor žiga je Ivan Librić

Judo klub Dubrovnik, HFD Dubrovnik i FK Zagreb,  zajedničkim su snagama omogućili pripremu i izradu prigodne dopisnice (5/2015)

Dotisak na dopisnicu; Judo Cup Dubrovnik

...
Saznajte više

Judo Cup Dubrovnik 2015

Judo Cup Dubrovnik 2015

U Dubrovniku je od 16.-18. listopada 2015. godine održan Europski Judo Cup Dubrovnik 2015. FK Zagreb je u suradnji sa Filatelističkim društvom iz Dubrovnika i Judo klubom Dubrovnik organizirao malu filatelističku izložbu u vrijeme trajanja kupa. Izložbu je pripremio i postavio član FK Zagreb Nikola Petric, i sam pasionirani judaš, danas naravno u seniorskim (deda) kategorijama. Ova sportska manifestacija popraćena je i prigodnim poštanskim žigom i prigodnom dopisnicom koja je obogatila „memorabiliju“ ovog događaja. Iako je sam kup trajao tek vikend, filatelistička izložba bila je postavljena više od dva m...

Saznajte više